Over aikido

Aikido is een Japanse martiale kunst (krijgskunst). Aikido wordt geschreven met de drie karakter (kanji) ai, ki en do.

 

Ai staat voor harmonie of eenwording.

 

Ki staat voor energie, zoals de bron van (spirituele) kracht.

 

Do betekent weg of pad.

De betekenis van de combinatie van karakters aikido staat voor "de weg van samenbrengen van levensenergie" of "de weg van de harmonieuze geest". In aikido staat de ontwikkeling, het bewandelen van het levenspad, centraal. Het gaat om de reis; daaruit volgt de bestemming (aiki, de harmonie met spirituele energie). De filosofie van aikido draait daarmee om geweldloosheid.

Aikido is ontwikkeld door Morihei Ueshiba (1883–1969). Hij bestudeerde gedurende zijn leven eeuwenoude krijgskunsten zoals jujutsu (Daito-ryu), kenjutsu (zwaardtechnieken) en andere hand- en wapentechnieken. Dit bracht hij samen in wat hij eerst aikijutsu en vervolgens aikibudo noemde. Op latere leeftijd richtte hij zich steeds meer op filosofie en spiritualiteit. De nadruk kwam te liggen op ‘takemusu ai ki’ (de ultieme harmonie met de kosmische energie); de technieken werden zachter en meer in verbinding met de ander. Zo ontstond aikido.

Een belangrijk aspect van aikido is dat het niet gaat om winnen of verliezen. Zo kent aikido in tegenstelling tot andere budo-disciplines (zoals judo en karate) geen competitie. Het doel is om tot harmonie en balans te komen. In de kern betekent dat het vinden van balans in jezelf, ofwel – zoals Morihei Ueshiba dat noemde – 'masakatsu agatsu', de werkelijke overwinning is zelfoverwinning.

Connectie met aikido

Binnen en tussen organisaties speelt wat er dagelijks bij jou en mij in relatie tot anderen gebeurt: mensenwerk. Vaak gaat het gesprek over inhoud en proces: welke producten of diensten moeten er worden opgeleverd en met welke kwaliteitseisen, welke stakeholders – zowel intern als extern – moeten op welke manier worden betrokken, wie is afnemer of klant, et cetera. Maar soms merk je dat de samenwerking, afstemming of onderlinge communicatie met anderen moeizaam verloopt. Als dat vaak of structureel gebeurt, kan dat leiden tot stress, afnemend werkplezier of zelfs uitval; allemaal met minder productiviteit en effectiviteit tot gevolg.

Aikido kan helpen om de verbinding met jezelf en anderen (opnieuw) te vinden en te versterken. Aikido richt zich op jouw fysieke en mentale basis en balans, en vanuit die kern op een gezonde, volwassen relatie met anderen.