Onze pijlers

Het logo van Aiki-connect is een combinatie van shodo (Japanse kalligrafie) en strakke (Westerse) vormgeving. Hiermee geven we uiting aan onze pijlers:

  • ambachtelijk vakmanschap,
  • het belang van taal en
  • het verbinden van de Oosterse en Westerse zienswijzen.

Ambachtelijk vakmanschap

Shodo is een traditionele Japanse kunstvorm, waarvoor veel technische vaardigheid en toewijding nodig is. Dat is ook hoe wij het zien. Wij nemen jouw vraag serieus, net als ons vak dat we niet beschouwen als een uit de hand gelopen hobby; in zowel aikido als veranderkunde zijn we ervaren, geschoold en ambitieus. We hebben voortdurend aandacht voor de ontwikkeling van jou en van onszelf. We doen dat met de mindset van Shoshin (met de aandacht en nieuwsgierigheid als van een beginner).

Belang van taal

In shodo worden Japanse karakters (kanji) geschreven (of eigenlijk geschilderd). De betekenis ervan komt tot uiting in de karakters zelf en in de manier van schrijven. Ook voor ons is taal in verschillende vormen belangrijk. Woorden en toon (verbale taal) en houding en gedrag (non-verbale taal) krijgen betekenis in de context waarin de interactie plaatsvindt. Hoe vaak lopen die betekenissen niet uit elkaar, wat leidt tot onbegrip of conflict? Het inleven in de verschillende perspectieven helpt om te komen tot wederzijds begrip, ‘eenheid van taal’ en daarmee een fundament voor samenwerking.

Verbinden van Oosterse en Westerse perspectieven

De Oosterse en Westerse manieren van denken en doen lijken op het eerste gezicht enorm te verschillen. Denk daarbij aan (clichématige) beelden zoals individu versus collectief, ratio versus relatie, directheid versus beleefdheid, et cetera. De Oosterse zienswijze vertoont echter veel overeenkomsten met de systeemgerichte benadering die in onder meer therapie, coaching, conflicthantering (zoals mediation) en veranderkunde al decennialang van vaste waarde is. Dat maakt aikido als Oosters, systeemgericht perspectief in onze Westerse samenleving relevant en van toegevoegde waarde.